Přezkoušení k vrácení ŘO

Získejte zpět řidičský průkaz
Prostřednictvím naší autoškoly můžete absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Ceník pro vrácení řidičského oprávnění – cena je stejná pro všechny tři kategorie

Přezkoušení k vrácení ŘP – CENÍK Konečná cena
Skupina B – osobní auto 2 000 Kč

>>>Zažádejte online o přezkoušení (standardní formulář)<<<

Cena kurzu zahrnuje:
– zapůjčení výukových materiálů zdarma (učebnice a CD)
– možnost poskytnutí cvičné jízdy (příprava na praktickou zkoušku s komisařem)
– s námi neplatíte nic navíc – žádné skryté poplatky!

Kategorie pro přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění (ŘO)

A. zákaz řízení
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po skončení zákazu činnosti. V případě prominutí zbytku zákazu po polovině trestu můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Podmínky k předložení

  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • posudek od dopravního psychologa
  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

B. 12 bodů
Po dosažení 12 bodů musíte pro vrácení ŘO vždy absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Pozor, doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní.

Podmínky k předložení

  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • posudek od dopravního psychologa

C. zdravotní důvody
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Podmínky k předložení

  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti